Motívy zákazníkov - Antikvariát Starý svet

Motívy zákazníkov

Táto tvorba ponúka možnosť predloženia vlastného návrhu, motívu. Vy dodáte obrazovú (fotografickú) predlohu požadovaného motívu (napr. architektonické objekty (chalúpka), prírodná scenéria s charakteristickou dominantou či s určitou doplňujúcou tematikou napr. včelárstvo, vinárstvo a podobne). V prípade originálnej tvorby je dôraz kladený na Vaše požiadavky a predstavy avšak s prihliadnutím na osobitý rukopis tvorcu. Keďže by sa jednalo vždy o prvorezbu, je predpokladaný dlhší časový priestor na tvorbu v závislosti od náročnosti spracovania Vami požadovaného motívu. Viac informácií na emailovej adrese drevorezby@starysvet.sk alebo tel. čísle 0911 575 218.

 

Webovú stránku vytvoril mayo