Ku knihám - Antikvariát Starý svet

Ku knihám

Informácie k popisom jednotlivých kníh

Autor, krajina, storočie:

Uvádza sa vždy vo forme priezvisko, meno (napr. Tolstoj Lev Nikolajevič). Výnimku tvoria autori spadajúci do obdobia antiky, starovekých civilizácií a niektorých ázijských civilizácií. Mená týchto autorov sú uvádzané v zaužívanej forme (napr. Publius Ovidius Naso, Li Po). K autorovi sa väčšinou priraďuje aj krajina jeho pôvodu a storočie, v ktorom autor pôsobil. Ak tvoril na rozhraní, pri jeho mene uvádzame obe – napríklad P. Vilikovský písal v 20. aj 21. storočí. Stránka ho tak zaraďuje do oboch storočí. Krajinu, prípadne storočie, sa snažíme uvádzať pri čo najväčšom počte titulov.

Vydavateľstvo:

Uvádza sa plným názvom, pri bežne zaužívaných skratkách je skratka uvedená v zátvorke za celým znením vydavateľstva.

Edícia, zväzok edície:

Obdobne ako pri vydavateľstvách – napr. Spoločnosť priateľov krásnych kníh (SPKK). Pri edíciách, ak je táto informácia dostupná, uvádzame aj číslo zväzku.

Rok vydania:

Pokiaľ nie je uvedený rok vydania, kolónku nechávame prázdnu a približné obdobie v ktorom bolo dielo vydané uvádzame v anotácii.

Počet strán:

Uvádzame vždy oficiálny údaj z tiráže knihy. Ak údaj chýba, uvádzame poslednú číslovanú stranu. Pokiaľ má kniha obrazové pílohy, uvádzame aj tento údaj vo formáte počet strán+počet príloh (412+65). Ak je dielo viaczväzkové, uvádzame počet strán jednotlivých zväzkov (512+532+569).

Väzba:

 • tvrdá – kniha má pevné, ťažko ohybné knižné dosky, nešpecifikujeme materiál

 • brožovaná (paperback)kniha má mäkkú väzbu, t.j. poväčšine papierové, ľahko ohybné knižné dosky

 • kožená – tento druh väzby sa používal najmä pri starších vydaniach, do tejto kategórie zaraďujeme aj novšie knihy, ktoré sa pokúšajú napodobiť efekt koženej väzby (napr. edícia kolibrík)

 • voľné listysúbor voľne vložených listov do knižných dosiek, žiadna väzba

 • nepôvodná (preväzba)ide o nepôvodnú väzbu, ktorú si dal dodatočne vyrobiť pôvodný majiteľ knihy (pri starších knihách sa zvykne vyskytovať aj s voviazanou pôvodnou obálkou); tento typ väzby sa používa aj pri rôznych zviazaných vydaniach periodík alebo konvolutov

Veľkosť kníh:

Knihy zaraďujeme do jednotlivých formátov vždy na základe výšky knihy. Ak je formát pozdĺžny (výška je kratšia ako šírka knihy), rozmery sú doplnené v anotácii. Vzhľadom k nie veľmi ujasneným veľkostiam jednotlivých formátov, pri každom type uvádzame pre lepšiu predstavivosť aj rozmedzie veľkostí uvedené v centimetroch.

Používané formáty:

 • 2° Folio (nad 35 cm)
 • 4° Quarto – v (30-35cm)
 • 4° Quarto – m (25-30cm)
 • 8° Octavo – väčší (22,5-25cm)
 • 8° Octavo – stred (18,5-22,5cm)
 • 8° Octavo – menší (17-18,5cm)
 • 12° Duodecimo (15-17 cm)
 • >12° Malý formát (do 15 cm)

Jazyk:

Uvádzame hlavný jazyk, v ktorom je publikácia vydaná. Pri bilingválnych a viacjazyčných dielach uvádzame všetky jazyky.

Prekladateľ:

Uvádzame prekladateľa vo forme priezvisko meno. V prípade väčšieho počtu prekladateľov (napr. zborníky) sú uvádzaní bezmenne ako kolektív prekladateľov. „Pôvodný text“ uvádzame vždy, ak je dielo vydané v jazyku, v ktorom bolo napísané. Ak však bol text upravovaný, uvádzame to v anotácii.

Ilustrácie:

Pri ilustrovaných knihách uvádzame konkrétneho ilustrátora vo forme priezvisko meno. Pri obrazových publikáciách uvádzame konkrétneho fotografa vo forme priezvisko meno. Pri ostatných žánroch (technika, história, etc) uvádzame poväčšine typy obrazových príloh a ich počet.

Obálka, podpis, prvé vydanie:

Pri obálkach krížik znamená, že danej knihe chýba, zelenou fajkou značíme, že kniha je aj s pôvodným papierovým prebalom. Tak isto pri podpise. Knihy s podpisom majú však aj vlastnú žánrovú kategóriu. Pri podpisoch môže ísť o podpis autora, ilustrátora, či prekladateľa. Doplňujúce informácie nájdete v anotácii. Pri prvých vydaniach označujeme len knihy, ktoré sa nám z istého hľadiska zdajú zaujímavé. Väčšinou ide o prvé vydanie v bibliofílii, beletrii, či poézii. Ak je kniha prvým vydaním, ale nezdá sa nám to dosť relevantné na zaradenie medzi zaujímavé prvé vydania, poväčšine uvádzame túto informáciu v anotácii.

Stav knihy:

Drvivá väčšina kníh je roztriedená do piatich hlavných skupín podľa stavu:

výborný“ – knihy sú nové, prípadne majú všetky atribúty nových kníh a sú v podstate z hľadiska formy bezchybné

veľmi dobrý“ – označujeme tak knihy, ktoré javia minimálne známky používania

dobrý“ – primerane opotrebované časom, bežné poškodenia spôsobené používaním, avšak bez výraznejších chýb

opotrebovaný“ – knihy sú zjavne opotrebované, určité známky poškodenia

poškodené“ – knihy sú výrazne poškodené, v ponuke sú len kvôli zaujímavému obsahu, prípadne iným zvláštnostiam – stavu knihy zodpovedá aj cena, ktorá je výrazne upravená

Pripomíname, že takmer všetky knihy boli používané a treba zohľadňovať aj rok ich vydania. Ku každej knihe sa snažíme uviesť aj ďalšie doplňujúce informácie o ich stave. V prípade, že by Vás stav niektorého z titulov zaujímal ešte podrobnejšie ako je uvedené, kontaktujte nás na tel. č. 0911 575 218 alebo emailom na antikvariat@starysvet.sk a my Vám radi poskytneme doplňujúce informácie (prípadne fotografie) k stavu hľadanej knihy.

Webovú stránku vytvoril mayo