SLOVENSKO 1 - 4 - Antikvariát Starý svet

SLOVENSKO 1 – 4

Dejiny. Príroda. Ľud I.-II. Kultúra I.-II.

Product Description

jedno z najrozsiahlejších vlastivedných diel (celkovo šesť samostatných častí v štyroch zväzkoch) o Slovensku vôbec v ktorom sú zhrnuté komplexné poznatky o slovenskej prírode, dejinách a kultúre: 1. zväzok: SLOVENSKO 1 – DEJINY – autor Ján Tibenský a kolektív, r.vyd. 1971, 856 strán + 24 far. príloh + 8 far. máp, náklad 22 500, prvé vydanie, kapitoly od staršej doby kamennej po 70. roky 20. storočia; stav dobrý, fľak na predsádke, malé poškodenie prebalu na chrbáte, bez pečiatok a vpisov; 2. zväzok: SLOVENSKO 2 – PRÍRODA – autor Michal Lukniš a kolektív, r.vyd. 1972, 920 strán + čb a far. fotografie, mapy + samostatne vložená prírodopisná mapa, náklad 40 000, kapitoly:Geológia, Reliéf, Počasie a klíma, Voda, Pôdy, Rastlinstvo, Živočíšstvo, Ochrana prírody a živ. prostredia, stav: dobrý, bez pečiatok a vpisov, mierne opotrebovaný prebal; 3. zväzok sa skladá z dvoch samostatných častí: SLOVENSKO 3 – ĽUD I. ČASŤ – autor Pavel Plesník a kolektív, r.vyd. 1974, 736 strán + čb a far. fotografie, mapy, náklad 40 000, prvé vydanie, dve hlavné kapitoly: Hospodárstvo a Spoločnosť; stav: dobrý, bez pečiatok a vpisov, výraznejšie esteticky poškodený prebal – najmä jeho zadná časť; SLOVENSKO 3 – ĽUD II. ČASŤ – vedúca kolektívu autorov Dr. Božena Filová CSc. – spolupracovali o.i. Viera Nosáľová, Kliment Ondrejka, či Ester Plicková), r.vyd. 1975, 488 strán vrátane čb a far. fotografií, náklad 40 000, prvé vydanie, kapitoly sa venujú najmä etnografickému pohľadu na slovenský ľud v jeho histórii a na pôvodný folklór – tj remeslá, kroje, ľud. slovesnosť, ľud. architektúru, poverové predstavy, zvyky, tradície – celkovú hmotnú a duchovnú kultúru nášho ľudu., stav: dobrý, bez pečiatok a vpisov, malé fľaky na zadnej strane prebalu;; 4. zväzok sa skladá z dvoch samostatných častí: SLOVENSKO 4 – KULTÚRA I. ČASŤ, autor Stanislav Šmatlák a kolektív, r.vyd. 1979, 992 strán + 56 strán príloh (čb+far. fotografie), náklad 28 000, prvé vydanie, hlavné kapitoly: Slovenský jazyk, Literatúra, Divadlo, Film, Hudba, Výtvarné umenie a architektúra, stav: dobrý, bez pečiatok a vpisov, prebal v slušnom stave, malý fľak na zadnej časti prebalu; SLOVENSKO 4 – KULTÚRA II. ČASŤ, autor Karol Rosenbaum a kolektív, r.vyd. 1980, 912 strán+40 príloh (čb+far. fotografie), náklad 28 000, prvé vydanie, kapitoly sa venujú Filozofii, Vede a technike, Školstvu a pedagogike, Múzeám a galériám, Knihovníctvu a Knižnej kultúre, Novinám a časopisom, Rozhlasu a Televízii, etc., stav: dobrý, bez vpisov a poškodení, slušný zachovalý prebal

Ďalšie informácie

Žánre

Encyklopédie
História > súhrnné prehľady
Literatúra faktu > nezaradená faktografia
Miestopis > Slovensko
Národopis / Ľudová kultúra / Remeslá > súhrnné publikácie
Príroda > nezaradené
Umenie > nezaradené

Krajina autora neuvedené
Storočie autora neuvedené
Podpis
Vydavateľstvo Obzor
Edícia neuvedené
Zväzok v edícii neuvedené
Miesto vydania Bratislava
Rok vydania 1971
Náklad 22500
Prvé vydanie
Jazyk slovenský
Preklad pôvodný text
Ilustrácie čiernobiele a farebné fotografie, reprodukcie, mapy, grafy, tabuľky, etc
Obálka
Väzba tvrdá
Formát 4° Quarto - m (25 - 30cm)
Počet strán 4904
Stav dobrý - viď anotácia, všetky zväzky majú prebaly a v poriadku väzbu
Anotácia jedno z najrozsiahlejších vlastivedných diel (celkovo šesť samostatných častí v štyroch zväzkoch) o Slovensku vôbec v ktorom sú zhrnuté komplexné poznatky o slovenskej prírode, dejinách a kultúre: 1. zväzok: SLOVENSKO 1 - DEJINY - autor Ján Tibenský a kolektív, r.vyd. 1971, 856 strán + 24 far. príloh + 8 far. máp, náklad 22 500, prvé vydanie, kapitoly od staršej doby kamennej po 70. roky 20. storočia; stav dobrý, fľak na predsádke, malé poškodenie prebalu na chrbáte, bez pečiatok a vpisov; 2. zväzok: SLOVENSKO 2 - PRÍRODA - autor Michal Lukniš a kolektív, r.vyd. 1972, 920 strán + čb a far. fotografie, mapy + samostatne vložená prírodopisná mapa, náklad 40 000, kapitoly:Geológia, Reliéf, Počasie a klíma, Voda, Pôdy, Rastlinstvo, Živočíšstvo, Ochrana prírody a živ. prostredia, stav: dobrý, bez pečiatok a vpisov, mierne opotrebovaný prebal; 3. zväzok sa skladá z dvoch samostatných častí: SLOVENSKO 3 - ĽUD I. ČASŤ - autor Pavel Plesník a kolektív, r.vyd. 1974, 736 strán + čb a far. fotografie, mapy, náklad 40 000, prvé vydanie, dve hlavné kapitoly: Hospodárstvo a Spoločnosť; stav: dobrý, bez pečiatok a vpisov, výraznejšie esteticky poškodený prebal - najmä jeho zadná časť; SLOVENSKO 3 - ĽUD II. ČASŤ - vedúca kolektívu autorov Dr. Božena Filová CSc. - spolupracovali o.i. Viera Nosáľová, Kliment Ondrejka, či Ester Plicková), r.vyd. 1975, 488 strán vrátane čb a far. fotografií, náklad 40 000, prvé vydanie, kapitoly sa venujú najmä etnografickému pohľadu na slovenský ľud v jeho histórii a na pôvodný folklór - tj remeslá, kroje, ľud. slovesnosť, ľud. architektúru, poverové predstavy, zvyky, tradície - celkovú hmotnú a duchovnú kultúru nášho ľudu., stav: dobrý, bez pečiatok a vpisov, malé fľaky na zadnej strane prebalu;; 4. zväzok sa skladá z dvoch samostatných častí: SLOVENSKO 4 - KULTÚRA I. ČASŤ, autor Stanislav Šmatlák a kolektív, r.vyd. 1979, 992 strán + 56 strán príloh (čb+far. fotografie), náklad 28 000, prvé vydanie, hlavné kapitoly: Slovenský jazyk, Literatúra, Divadlo, Film, Hudba, Výtvarné umenie a architektúra, stav: dobrý, bez pečiatok a vpisov, prebal v slušnom stave, malý fľak na zadnej časti prebalu; SLOVENSKO 4 - KULTÚRA II. ČASŤ, autor Karol Rosenbaum a kolektív, r.vyd. 1980, 912 strán+40 príloh (čb+far. fotografie), náklad 28 000, prvé vydanie, kapitoly sa venujú Filozofii, Vede a technike, Školstvu a pedagogike, Múzeám a galériám, Knihovníctvu a Knižnej kultúre, Novinám a časopisom, Rozhlasu a Televízii, etc., stav: dobrý, bez vpisov a poškodení, slušný zachovalý prebal
Skladové číslo004153

Ukážky knihy

slovensko 1 – 4 – encyklopedia komplet – antikvariat stary svet
slovensko 1 – 4 – encyklopedia komplet

7500

1 na sklade

Možno by sa Vám páčilo…

Webovú stránku vytvoril mayo